Zajęcia dodatkowe realizowane w roku 2017/2018:

- język angielski

- język rosyjski

- robotyka (grupa ,,Żyrafki")

- zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej

- rytmika

- basen (grupa ,,Żyrafki")

- koło origami (grupa ,,Żyrafki")

- koło plastyczne (grupa ,,Krokodylki")

- koło czytelnicze

- koło z elementami sensoplastyki, eksperymenty

- koło kulinarne

- zajęcia z logopedą (indywidualne konsultacje)

 

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD PAŹDZIERNIKA