mgr Ewa Białomyzy -  Dyrektor

Jestem absolwentką pedagogiki kulturoznawczej oraz edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam również Studium Medyczne w Białymstoku. Prywatnie szczęśliwa mama 2 chłopców.

Swoje zamiłowanie do pracy z dziećmi odkryłam podczas wolontariatu w Białostockim Domu Dziecka. Już wtedy poczułam ogromną potrzebę pracy z najmłodszymi, dlatego też podążając tą drogą wybrałam kierunek studiów pedagogicznych. Kolejne lata pracy z dziećmi pozwoliły mi odkryć i poznać ,, świat dziecka’’. W pracy za główny cel stawiam sobie dobro każdego z moich podopiecznych. Pragnę odkrywać cechy subiektywne, jednostkowe i niepowtarzalne. Zwracam uwagę na rozwój intelektualny, społeczny, fizyczny, oraz emocjonalny dziecka.  Moim podopiecznym organizuję czas tak, aby nie zabrakło w nim miejsca na zabawę, naukę i rozwój. Natomiast rodziców wspieram w najpiękniejszym, ale i najtrudniejszym zadaniu jakim jest wychowanie dziecka.

W swojej karierze zawodowej ukończyłam wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski m. in.:

,,Dar zabawy - innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebla",
,,Zarządzanie talentami nauczycieli w przedszkolu - Oxford Uniwersity Press, Polanglo", 
,,Zastosowanie systemu Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej w pracy z dziećmi młodszymi",
kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom,
udział w seminarium naukowym pod hasłem; "Otwórz się i pomagaj'' i wiele innych.

Jestem osobą otwartą, aktywną, poszukującą, nastawioną na współdziałanie i współpracę z innymi.  W życiu kieruję się ideą ciągłego zaangażowania, doskonalenia i ulepszania, w myśl filozofii Kaizen. Objęcie od 1 lipca 2013 r. stanowiska dyrektora  Klubu Małych Odkrywców jest dla mnie wyzwaniem i nowym doświadczeniem, a także możliwością wpływania na dalszy rozwój własny oraz placówki, wykorzystując swój potencjał.

 

mgr Magdalena Sobolewska- Położna, Opiekunka dziecięca (obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim)

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku Położnictwo. Kochająca dzieci, stawiająca na pierwszym miejscu dobro dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa. W pracy z innymi ludźmi empatyczna i dążąca do wyznaczonych jej zadań i celów. Ukończone kursy: Kurs Opieki i Pielęgnacji Środowiskowej Noworodka i Niemowlęcia oraz Kurs Pierwszej Pomocy dla dzieci i osób starszych.


mgr Irena Brańska - Opiekunka dziecięca

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Społecznych NWSP w Białymstoku z nagrodą uznaniową rektora. Uczestniczyłam w warsztatach metodycznych „Dziecięce ataki złości - jak sobie z nimi radzić?”, które pomogły mi w pracy z dziećmi. Prywatnie -  mama trójeczki dzieci.

Moim priorytetem jest takie indywidualne podejście do podopiecznych, by wejść w ich świat, aby poznać je, zrozumieć. To umożliwia mi satysfakcjonujące mnie i dziecko sukcesy w pracy wychowawczej i edukacyjnej. Staram się, by maluch rozwijał się w każdej dziedzinie z ogromnym poczuciem bezpieczeństwa i serdeczności. Ciekawość świata dziecka jest motorem do stosowania najróżniejszych form i metod pracy.


mgr Ewelina Dacewicz- Opiekunka dziecięca (obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim)                                 

Z zawodu jestem pedagogiem. Mam duże doświadczenie w opiece nad dziećmi. Przed podjęciem pracy w żłobku przez 6 lat pracowałam jako niania. Z wszystkimi podopiecznymi nadal utrzymuję kontakt. Rodzice, których dziećmi się opiekowałam mówią, że mam "dobry wpływ na ich dziecko". Lubię pracę z dziećmi, przynosi mi ona satysfakcję. Jestem osobą pogodną i życzliwą. Miła atmosfera i dobra zabawa podczas której dzieci zdobywają nowe umiejętności są dla mnie najważniejsze, a uśmiech na twarzy malucha jest największą nagrodą.


mgr Anna Buńkowska - Opiekunka dziecięca

Ukończyłam studia pedagogiczne I stopnia o specjalności pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną oraz II stopnia o specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Z dziećmi pracuje od zawsze. Do tej pory miałam okazję wykazać się jako niania, opiekunka w klubie malucha i wychowawca w domu dziecka. Cechuje mnie duża empatia i wrażliwość na potrzeby najmłodszych. W swojej pracy z dziećmi uwielbiam obserwować jak niesamowicie szybko poznają świat i chłoną wiedzę. Uważam, że w wychowaniu najważniejsze jest, aby dziecko od najmłodszych lat traktować po partnersku, a najlepszą metodą wychowawczą jest konsekwentne podejście i odrobina dobrej zabawy, dzięki którym możemy dotrzeć do każdego malucha.


mgr Marta Kuczyńska – Opiekunka dziecięca

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Doświadczenie w pracy zdobywałam w Domu Dziecka i Klubie Malucha. Opieka nad najmłodszymi podopiecznymi w Domu Dziecka sprawiła, iż zrozumiałam, że swoją zawodową przyszłość chce związać z dziećmi. Praca z nimi daje mi mnóstwo radości oraz poczucie spełnienia. Moim celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi. Każdy najdrobniejszy sukces dziecka motywuje mnie do dalszej pracy.


mgr Karolina Krulik – Opiekunka dziecięca

Ukończyłam studia I stopnia pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną oraz II stopnia o specjalności pedagogika resocjalizacyjna na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od zawsze wykazywałam się empatią i troską względem dzieci, co przełożyło się na chęć współpracy z najmłodszymi. Jestem osobą cierpliwą i wrażliwą na drugiego człowieka, co w mojej pracy jest bardzo ważne. Prywatnie jestem mamą - to doświadczenie pozwoliło mi lepiej poznać świat dziecka, zobaczyć jak wygląda on jego oczami, dzięki czemu szybciej i lepiej rozpoznaję potrzeby dzieci. Podczas swojej pracy staram się zapewnić dziecku dużo ciepła i najlepsze warunki do prawidłowego i efektywnego rozwoju.


mgr Zuzanna Sieredzińska - Opiekunka dziecięca

Jestem absolwentką I stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej oraz II stopnia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam również szkołę policealną w zawodzie Terapeuty zajęciowego. Do tej pory doświadczenie zdobywałam podczas praktyk odbywanych na studiach oraz pracując w przedszkolu, jak i w żłobku. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji, a możliwość obserwacji codziennych postępów dzieci wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Jestem osobą otwartą, cierpliwą i szczerą. W łatwy sposób nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie. W swojej pracy staram się traktować każde dziecko indywidualnie, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa, akceptację oraz możliwość wszechstronnego rozwoju.


mgr Sylwia Orłowska - Opiekunka dziecięca

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studia podyplomowe z edukacji elementarnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywałam jako niania oraz wolontariuszka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.
Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji, a każdy ich sukces jest dla mnie największym osiągnięciem. Chciałabym nie tylko uczyć i wychowywać, ale przede wszystkim dawać dzieciom uśmiech. 
Cechuje mnie sumienność, obowiązkowość oraz życzliwe i indywidualne podejście do każdego podopiecznego.